Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

22:26
7781 50db 390
Reposted fromakanes akanes vianoisetales noisetales

June 01 2018

20:09

Creative photos from mom and her two daughters

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaczinok czinok

January 13 2018

Porcelanowa
23:41
6338 c834 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik

October 03 2017

21:24
2436 4e1f 390

chungskings:

Eartha Kitt. Photographed by Gordon Parks. (1952)
Reposted fromSuzi Suzi

August 06 2017

Porcelanowa
20:10
5204 8e92
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianoisetales noisetales

July 17 2017

Porcelanowa
03:01
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viaelentarie elentarie
Porcelanowa
03:00
0824 a984 390
Reposted fromambermoon ambermoon viaelentarie elentarie

June 27 2017

Porcelanowa
10:34
3763 8d44 390
Reposted fromillidan illidan viaelentarie elentarie
Porcelanowa
10:23
6680 17e0 390
Reposted fromgreensky greensky viakjuik kjuik

May 18 2017

Porcelanowa
22:17
4565 37e2 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viayanek yanek

May 10 2017

Porcelanowa
16:47
Reposted fromciarka ciarka viajuhasowa juhasowa

April 09 2017

20:11
9049 69e4 390
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viasucznik sucznik

March 13 2017

22:30

March 11 2017

19:44
3733 d065 390

verbalvomits:

❤🐈❤

February 25 2017

Porcelanowa
17:10
6617 19ec 390
Reposted fromveryrude veryrude viachowchow chowchow
17:04
4350 3d92 390
Reposted frominculubum inculubum viachowchow chowchow

February 24 2017

Porcelanowa
23:39
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk

July 05 2015

Porcelanowa
19:04
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawithout without

July 01 2015

Porcelanowa
19:38
Reposted fromFlau Flau
Porcelanowa
19:18
3077 6e2b 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viatimburtonart timburtonart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl