Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

20:11
9049 69e4 390
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viasucznik sucznik

March 13 2017

22:30

March 11 2017

19:44
3733 d065 390

verbalvomits:

❤🐈❤

February 25 2017

Porcelanowa
17:10
6617 19ec 390
Reposted fromveryrude veryrude viachowchow chowchow
17:04
4350 3d92 390
Reposted frominculubum inculubum viachowchow chowchow

February 24 2017

Porcelanowa
23:39
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk

July 05 2015

Porcelanowa
19:04
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawithout without

July 01 2015

Porcelanowa
19:38
Reposted fromFlau Flau
Porcelanowa
19:18
3077 6e2b 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viatimburtonart timburtonart

June 22 2015

Porcelanowa
21:29
5463 7e9b 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viakrybus krybus
Porcelanowa
21:27
2343 13c8 390
Reposted fromnumbereight numbereight vianoisetales noisetales
Porcelanowa
20:47

June 06 2015

Porcelanowa
20:03
2101 3dbc 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viayanek yanek
Porcelanowa
19:56
3311 8e6b 390
Reposted fromliwaj liwaj viayanek yanek
Porcelanowa
19:54
8096 850c 390
Reposted fromrol rol viafatu fatu

May 24 2015

Porcelanowa
22:01
2717 6692 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viasoadysta soadysta
21:49
6115 89cc 390

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viasucznik sucznik
Porcelanowa
20:10
1807 bbae 390
Reposted fromwhateva whateva vianimfomanka nimfomanka
Porcelanowa
20:07
6548 c4e5 390
Reposted fromosaki osaki viakjuik kjuik
Porcelanowa
17:52
7610 4dd7
Reposted fromolbaria olbaria viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl